Bądź przyjacielem zwierząt

logo2013 1„Tylko, jeśli zrozumiemy, możemy poczuć się odpowiedzialnymi. Tylko, jeśli poczujemy się odpowiedzialnymi, będziemy w stanie pomóc. Tylko, jeśli pomożemy, będziemy w stanie ocalić życie na Ziemi.”

Przytoczone słowa brytyjskiej badaczki dr Jane Goodall pokazują, że
człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Ważne, abyśmy z problemów związanych z ochroną przyrody, zadawali sobie sprawę już od najmłodszych lat. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna młodych pokoleń.
Chcąc pomóc przyrodzie, trzeba najpierw zauważyć i zrozumieć problem. Z trudnymi kwestiami ochrony gatunkowej zwierząt zmierzyli się w bieżącym roku uczestnicy XIV Sejmiku Ekologicznego, który odbył się 26 września w Zespole Szkół w Węglówce. W tegorocznym sejmiku, którego hasło brzmiało: „Bądź przyjacielem zwierząt ”, wzięło udział 15 szkół z powiatu krośnieńskiego i strzyżowskiego.

Były to wszystkie szkoły z terenu Gminy Korczyna oraz SP w Krościenku Wyżnym, SP nr 6 w Krośnie, SP nr 14 w Krośnie, SP w Króliku Polskim, ZSP w Miejscu Piastowym, SP w Piętrówce, SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej i ZS w Wysokiej Strzyżowskiej. Swoją obecnością rangę imprezy podnieśli zaproszeni goście: Jan Juszczak Starosta Krośnieński, Adolf Kasprzyk i Marian Pelczar Radni Powiatu Krośnieńskiego, Elżbieta Rak Sekretarz Gminy Korczyna, Wojciech Tomkiewicz Dyrektor GOK w Korczynie, Jan Węgrzyniak Dyrektor Przedstawicielstwa Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Zofia Fastnacht z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Andrzej Kochmański Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce, Piotr Żywiec Leśniczy Leśnictwa w Węglówce, Ignacy Bielecki z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, dr Grzegorz Kłys z Uniwersytetu Opolskiego, dr Katarzyna Miłek, Janusz Olbrycht Sołtys wsi Węglówka, Zofia Zielińska Przewodnicząca KGW oraz radni i dyrektorzy szkół Gminy Korczyna.
Spotkanie rozpoczęła pani Ewa Rygiel Dyrektor ZS w Węglówce. W tematykę sejmiku jego uczestników wprowadziła inscenizacja „Nocne spotkanie” przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Młodzi posłowie o problemach zagrożonych gatunków rozmawiali w pięciu komisjach powołanych przez Marszałka Sejmiku Kamila Wajdę ucznia klasy II gimnazjum. Komisje sejmikowe zajmowały się następującymi kwestiami:

  • Czy wiesz, że żyjesz wśród zwierząt chronionych?
  • Dlaczego powinniśmy chronić zwierzęta?
  • Jak chronić zwierzęta?
  • Nietoperze – niezwykłe i pożyteczne ssaki.
  • Sowy – sprzymierzeńcami ludzi.

Po zakończeniu obrad i przedstawieniu wniosków uczestnicy sejmiku wysłuchali prelekcji na temat gatunków nietoperzy występujących w Polsce, wygłoszonej przez dr Katarzynę Miłek. Tradycyjnie przybyli na spotkanie goście otrzymali teczki z materiałami dydaktycznymi, które przygotowali nauczyciele ZS w Węglówce. Dla upamiętnienia wydarzenia przy ZS w Węglówce posadzono drzewko.
W celu lepszego zobrazowania omawianych problemów imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna „Ochrona sów i nietoperzy w Beskidzie Niskim i Pogórzu Karpackim”. Uczniowie szkół uczestniczących w sejmiku wzięli również udział w konkursie plastycznym zawiązanym z poruszaną tematyką. Zdobywcą I miejsca została SP w Miejscu Piastowym, II miejsce przypadło ZS w Komborni, a III ZS w Korczynie. Przyznano także dwa wyróżnienia dla ZS w Węglówce i SP w Króliku Polskim.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który wraz z Gminą Korczyna sponsorował uroczystość.
David Brackett, przewodniczący Komisji do spraw Przetrwania Gatunków działającej z ramienia IUCN powiedział: „Wyniszczając gatunki, ingerujemy w systemy podtrzymujące nasze życie. Ziemia nie ocaleje, jeśli jej różnorodność biologiczną ograniczymy do ogrodów zoologicznych”. Młodzi uczestnicy XIV Sejmiku Ekologicznego w Węglówce zdają sobie z tego doskonale sprawę. Swoją wiedzą potrafią zaskoczyć niejednego dorosłego. Mamy nadzieję, że będą starali się tak żyć, aby następnym pokoleniom zostawić naszą planetę w jak najlepszym stanie, że będą pamiętać, iż zwierzęta to przyjaciele ludzi.