XVII Sejmik Ekologiczny „Czyste powietrze dla Ziemi”

06 czerwca 2017r. już po raz 17 naszej szkole odbył się Sejmik Ekologiczny, tym razem pod hasłem „Czyste powietrze dla Ziemi". Gości powitała Ewa Rygiel dyrektor szkoły, a w tematykę spotkania uczestników sejmiku wprowadzili uczniowie, przedstawiając program artystyczny pt. „Uwaga Smerfy!", który przygotowały nauczycielki języka polskiego Jolanta Kukulska i Agnieszka Mika oraz nauczyciel muzyki Roman Pyzia.
Młodzi artyści, wcielając się w postacie Smerfów ze znanej bajki, przybliżyli zebranym widzom zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska.

 

 

Zwrócili uwagę na zagrożenia dla przyrody i zdrowia człowieka wynikające z zanieczyszczeń powietrza. Smerfy zaproponowały również sposoby na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymianę urządzeń grzewczych. Uczniowie występowali na tle dekoracji zaprojektowanej i wykonanej przez nauczycielkę oddziału przedszkolnego Małgorzatę Boguską.
Po tym wprowadzeniu rozpoczęły się obrady dziecięcego sejmiku.
Oficjalnego otwarcia dokonał wójt Gminy Korczyna Jan Zych współorganizator spotkania.
Marszałkiem tegorocznego sejmiku został Jan Zaremba – uczeń klasy III Gimnazjum w Węglówce.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie ze szkół powiatu krośnieńskiego (Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach, Zespół Szkół w Iskrzyni, SP w Iwoniczu, ZS w Komborni, ZS w Korczynie, SP w Króliku Polskim, ZS w Miejscu Piastowym, SP w Piotrówce, ZS w Węglówce) i strzyżowskiego (ZS w Wysokiej Strzyżowskiej, SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej) wraz z opiekunami. Podczas sejmiku rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy strój antysmogowy. Wyboru najlepszego stroju dokonali zebrani goście. Zwyciężyły stroje zaprezentowane przez uczniów z ZS w Korczynie i ZS w Komborni. Drugie miejsce przypadło SP w Iwoniczu. Przyznano również dwa trzecie miejsca za stroje wykonane przez uczniów ZS w Iskrzyni i ZS w Węglówce. Naszą szkołę reprezentowała Ania Borsuk z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.
Tradycyjnie podczas przerwy zaproszeni goście pod przewodnictwem Wójta Gminy Korczyna posadzili drzewko upamiętniające spotkanie. Wszyscy mogli posmakować miodu z pasieki pana Zbigniewa Prajsnara.
Zaproszenie do udziału w sejmiku przyjęli: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk, radny powiatu krośnieńskiego Marian Pelczar.
Panią senator Alicję Zając reprezentowała Iwona Trawińska Dyrektor Biura Senatorskiego.
Gminę Korczyna reprezentowali radni Jolanta Urbanek i Zbigniew Prajsnar, sekretarz Wioletta Prajzner, skarbnik Aneta Wilusz, kierownik GZEA Andrzej Ginalski.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody: Jan Węgrzyniak dyrektor Przedstawicielstwa Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie, Tomasz Kałamarz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, leśniczy leśnictwa w Węglówce Piotr Żywiec, Anna Zajdel i Anna Biale z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W sejmiku wzięli również udział: dyrektorzy przedszkola i szkół gminy Korczyna, Teresa Niziołek z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krośnie, sołtys Węglówki Janusz Olbrycht, Zofia Zielińska z KGW w Węglówce. Zamykając sejmikowe spotkanie wójt Jan Zych zwrócił jeszcze raz zwrócił uwagę na wagę poruszanych spraw, w tym na możliwość wymiany tradycyjnych zanieczyszczających powietrze źródeł energii na odnawialne oraz wymianę starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, co niewątpliwie przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska.

 

Po zakończeniu oficjalnego spotkania wszyscy udali się do Domu Kultury w Węglówce na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Nauczyciele przygotowali również scenariusze zajęć o tematyce zawiązującej do sejmiku.
Każda, uczestnicząca w imprezie szkoła otrzymała scenariusz przedstawienia oraz scenariusze zajęć z języka niemieckiego i angielskiego. Scenariusze zostały przygotowane przez nauczycielki Jolantę Kukulską, Annę Barszczewską i Magdalenę Chabelską.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XVII sejmiku ekologicznego.