INFORMACJA DLA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH

dzieci które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do oddziału przedszkolnego, klasy III szkoły podstawowej i klasy VI szkoły podstawowej.

Informuję, iż od  1 września 2017r. Państwa dziecko będzie  realizowało obowiązek szkolny odpowiednio w klasie  I, IV  lub VII Szkoły Podstawowej im.I.Łukasiewicza w Węglówce.

Dyrektor Zespołu Szkół w Węglówce.