Wizyta Księdza Arcybiskupa w naszej szkole

W czwartek 21 września 2017r. w ramach wizytacji kanonicznej odwiedził naszą szkołę metropolita przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, któremu towarzyszyli ksiądz dziekan Adama Zaremby oraz ksiądz proboszcz Stanisława Pawula.
Spotkania z Księdzem Arcybiskupem oczekiwaliśmy i starannie przygotowywaliśmy się, aby Gościa przyjąć godnie. Najpierw w murach szkolnych rozbrzmiał śpiew "Bądź pozdrowiony Gościu Nasz", następnie przedstawiciele uczniów wierszem i kwiatami powitali przybyłych gości. Również w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej Szanownych Gości powitała Pani Dyrektor. 

 

Po przemówieniu Pani Dyrektor odbyła się część artystyczna, przybliżająca postać patrona szkoły Ignacego Łukasiewicza.

W dalszej części spotkania głos zabrał Czcigodny Ksiądz Arcybiskup. Podziękował zebranym za tak serdeczne przyjęcie, a następnie opowiedział bajkę o rycerzu. Na zakończenie spotkania metropolita przemyski pobłogosławił zebranych i rozdał pamiątkowe obrazki.
Wizyta Drogiego Księdza Arcybiskupa na pewno zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i pamięci jako niezwykła wizyta.