Zbiórka nakrętek dla Marysi

Szkolne Koło Wolontariatu w naszej szkoły po raz kolejny prowadziło akcję „Nakrętka", polegającą na zbiórce plastykowych nakrętek. Celem akcji jest pomoc w zakupie sprzętu do rehabilitacji potrzebującym dzieciom z naszego regionu. Tym razem zbierano nakrętki, aby pomóc Marysi z Krosna. Marysia w tym roku skończyła roczek i potrzebuje ciągłej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu.

To charytatywno-ekologiczne działanie, polegające na łączeniu przyjemnego z pożytecznym, zdobyło w naszej szkole szeroką popularność i stało się codziennością. Od trzech lat uczniowie zbierają nakrętki po napojach i detergentach. Do akcji włączyli się także pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie naszej szkoły całym sercem zaangażowali się w akcję, czego owocem było 15 worków mieszczących 120 litrów nakrętek. Zostały one odebrane przez rodziców Marysi.

Dla nas ten mały plastikowy element nic nie znaczy – Marysi może ułatwić życie. Oprócz odrobiny chęci, akcja nic nie kosztuje a satysfakcja wielka.
Serdecznie dziękujemy naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom za kolejny rok aktywnego udziału w pięknym działaniu: charytatywnym i proekologicznym!