Historia szkoły ...

Węglówka do 1946 roku była zamieszkana przez Zamieszańców, ruską grupę etniczną wyznania greko-katolickiego. Tak, jak we wszystkich parafiach greko-katolickich i tu brak jest wzmianek o istnieniu szkół aż do XIX wieku.

Pierwszy dokument pisany o szkole w Węglówce datowany jest na 1817 rok. Następne pochodzą z lat 1833, 1835, 1849 i 1959.

W 1905 roku wybudowany został budynek szkolny (rozebrany w 2007 roku), parterowy z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla kierownika szkoły. W 1912 roku dobudowano piętrową część szkoły z czterema izbami lekcyjnymi i kancelarią szkolną. Do I wojny światowej w szkole pracowało czterech nauczycieli, a liczba dzieci wynosiła 300. Dzieci uczyły się języka ruskiego i polskiego.

W okresie międzywojennym do roku 1932 w szkole pracowało trzech nauczycieli, a liczba dzieci wynosiła 150-200. W 1932 roku wzrosła do 250 i zatrudniono czwartego nauczyciela. Ostatnią klasą w tym czasie była klasa szósta, w której nauka trwała dwa lata. Taki stan istniała do 1939 roku.

Podczas okupacji realizowany był program narzucony przez okupanta. Językiem nauczania był w tym okresie język ruski. Uczono również języka niemieckiego i w tym języku wystawiane były świadectwa szkolne. Po wyzwoleniu w 1944 roku zorganizowano pełną siedmioklasowa szkołę, do której uczęszczało 130 uczniów, a nauczaniem zajmowało się czterech nauczycieli.

W roku 1945 rozpoczęło się przymusowe wysiedlanie mieszkańców Węglówki i w tym roku liczba dzieci spadła do 50. W placówce pracowało wówczas dwóch nauczycieli. Najwyższą klasą w szkole była kasa piąta i taki stan utrzymał się do czasu zasiedlenia wsi przez nowych mieszkańców.

1 września 1999 roku uczniowie i nauczyciele rozpoczęli naukę w nowym obiekcie szkolnym. W tym dniu szkoła otrzymała imię Ignacego Łukasiewicza oraz sztandar.

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce

W obiekcie szkoły znalazło się 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka i czytelnia, sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, asfaltowe boisko z urządzeniami do gry w piłkę koszykową i ręczną, jadalnia, kotłownia c.o. wyposażona w energooszczędne piece. Obok budynku szkoły znajduje się biologiczna oczyszczalnie ścieków. Sale zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt i pomoce.

Po wprowadzeniu reformy edukacji i utworzeniu gimnazjów w budynku szkoły w Węglówce w czterech salach lekcyjnych uczyła się młodzież z Węglówki i Krasnej w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum w Korczynie. W 2002 roku powstał Zespół Szkół w Węglówce, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W gimnazjum nadal uczy się młodzież z Węglówki i Krasnej.

W obiekcie szkoły znalazło się 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka i czytelnia, sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, asfaltowe boisko z urządzeniami do gry w piłkę koszykową i ręczną, jadalnia, kotłownia c.o. wyposażona w energooszczędne piece. Obok budynku szkoły znajduje się biologiczna oczyszczalnie ścieków. Sale zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt i pomoce.

            Po wprowadzeniu reformy edukacji i utworzeniu gimnazjów w budynku szkoły w Węglówce w czterech salach lekcyjnych uczyła się młodzież z Węglówki i Krasnej w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum w Korczynie. W 2002 roku powstał Zespół Szkół w Węglówce, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W gimnazjum nadal uczy się młodzież z Węglówki i Krasnej.