Finał środowiskowej akcji czytelniczej prowadzonej w ramach NPRCZ

W maju w ramach realizowanego w szkole NPRCZ zorganizowano akcję środowiskową, podczas której czytano głośno książki spoza kanonu lektur szkolnych. Uczniowie podzieleni byli na 3 grupy: klasy 1-3 czytały „Łatkę" T. Nolan, klasy 4-6 „Czerwone krzesło" A. Maleszki, natomiast najstarsi uczniowie „Baśniobór" B. Mulla. W teście kończącym pierwszy etap konkursu wyłoniono uczniów najlepiej zorientowanych w tematyce czytanych pozycji. Reprezentowali oni klasę w czasie finału akcji.

 

 Finał odbył się 2 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. Uczniowie reprezentujący swoje klasy, dopingowani przez rodziców zmierzyli się w drużynowej walce, odpowiadając na pytania i rozwiązując przygotowane zadania. Zwycięzcami okazali się:

  • w grupie klas 1-3 – klasa 3
  • w grupie klas 4-6 – klasa 4-5
  • w grupie klas 7, II i III gimnazjum- klasa II gimnazjum.

Zwycięskie klasy w ramach nagrody otrzymały lody fundowane przez Radę Rodziców.
Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona po zakończeniu akcji wykazała, że:

  • 90% uczniów uważa, że zaproponowana do czytania lektura podobała im się;
  • 98% uważa, że takie akcje powinny się w szkole odbywać częściej;
  • 70 % zamierza przeczytać kolejne części czytanej powieści.

Powyższe dane świadczą o tym, że akcja czytelnicza okazała się sukcesem.