XVIII Sejmik Ekologiczny „Kochasz Ojczyznę- kochaj przyrodę”

16 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce odbył się XVIII Sejmik Ekologiczny. Tegorocznej edycji obrad dziecięcych przyświecało hasło: „Kochasz Ojczyznę- kochaj przyrodę". Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Układ taneczny został przygotowany pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Sławomira Kukulskiego.
Gości powitała Ewa Rygiel dyrektor szkoły. Następnie Wójt Gminy Korczyna Jan Zych dokonał otwarcia sejmiku i powołał marszałka. Został nim Dominik Czaja uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce i poprowadził dalszą część spotkania. Program artystyczny: Kochasz Ojczyznę- kochaj przyrodę w wykonaniu uczniów naszej szkoły wprowadził w tematykę sejmiku, która w tym roku nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Młodzi aktorzy opowiadali o Węglówce- swojej małej Ojczyźnie, niepowtarzalnych krajobrazach, Rezerwacie Prządki, kopalni ropy naftowej. Przewodnikiem po kartach historii Węglówki i jej okolic był pomnik przyrody- dąb Poganin. Uczniowie przypominali postacie znanych Polaków, którzy swoimi czynami udowodnili przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Byli to: papież Jan Paweł II, Ignacy Łukasiewicz, Aleksander Fredro, Ignacy Kurkowski, ks. Józef Panaś.
W inscenizacji uczniowie podkreślili, że patriotyzm jest postawą szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie. W czasie pokoju wyrażamy go przez postawę i świadomość ekologiczną, ochronę środowiska, dbanie o rodzimą florę i faunę. Przypomnieli, że należy chronić polską przyrodę, bo w dzisiejszych czasach taka postawa jest wyrazem świadomego patriotyzmu.
Część artystyczną przygotowały nauczycielki języka polskiego Jolanta Kukulska i Agnieszka Mika, oprawę muzyczną zapewnił nauczyciel muzyki Roman Pyzia. Scenografia inscenizacji została zaprojektowana i przygotowana przez nauczycielkę oddziału przedszkolnego Małgorzatę Boguską.
W uroczystości wzięli udział uczniowie ze szkół powiatu krośnieńskiego (Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach, SP w Iskrzyni, SP w Iwoniczu, SP w Krościenku Wyżnym, SP w Komborni, SP w Korczynie, SP w Miejscu Piastowym, SP w Węglówce) i strzyżowskiego (SP Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej) wraz z opiekunami. Podczas sejmiku rozstrzygnięto konkurs na najciekawszy strój pod hasłem: Przyroda w biało- czerwonych barwach. Wyboru najpiękniejszego ubioru dokonali zebrani goście. Zwyciężył strój zaprezentowany przez Marię Kucharską z klasy III SP w Węglówce. Na drugim miejscu uplasowała się SP w Korczynie. Przyznano również dwa trzecie miejsca za stroje wykonane przez uczniów SP w Komborni i SP w Krościenku Wyżnym. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Tradycyjnie podczas przerwy zaproszeni goście pod przewodnictwem Wójta Gminy Korczyna posadzili drzewko upamiętniające spotkanie. Wszyscy mogli posmakować miodu z pasieki pana Zbigniewa Prajsnara.
Zaproszenie do udziału w sejmiku przyjęli: radny powiatu krośnieńskiego Marian Pelczar, gminę Korczyna reprezentowali: przewodniczący Rady Gminy Władysław Pelczar, radni: Zbigniew Prajsnar, Jolanta Urbanek, Adam Paradysz, sekretarz Wioletta Prajzner, skarbnik Aneta Wilusz- Gierlach.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody: Jan Węgrzyniak dyrektor Przedstawicielstwa Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie, Robert Kludacz
z Nadleśnictwa Kołaczyce, Leśniczy Leśnictwa w Węglówce Piotr Żywiec, Monika Jankowicz z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W sejmiku wzięli również udział: dyrektorzy przedszkola i szkół gminy Korczyna, Zofia Zielińska z KGW w Węglówce oraz sołtys Węglówki Janusz Olbrycht.
Zakończenie obrad sejmiku dziecięcego ogłosił wójt gminy Jan Zych. Na koniec oficjalnego spotkania wszyscy uczestnicy udali się do Domu Kultury w Węglówce na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Nauczyciele przygotowali również scenariusze zajęć o tematyce nawiązującej do sejmiku.
Każda uczestnicząca w wydarzeniu szkoła otrzymała scenariusz przedstawienia oraz scenariusze zajęć z języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze zostały przygotowane przez nauczycielki: Jolantę Kukulską, Agnieszkę Komórek i Magdalenę Chabelską.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XVIII Sejmiku Ekologicznego.