225 rocznia uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30.05.2019 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początku odśpiewano hymn Polski, a następnie uczniowie klasy 4, 5, 6, 7 zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony Ustawie Rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uchwalonej 3 maja 1791 r.

 


„Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali" – takimi słowami uczniowie rozpoczęli przedstawienie i starali się wyjaśnić, czym jest Konstytucja i jaką wartość ma dla każdego Polaka. W krótkim przedstawieniu obrazującym dzień, w którym obradowano w sali sejmowej przybliżyli historię naszego kraju. „Vivat Konstytucja, Vivat Król, Vivat wszystkie stany"- wołali posłowie oraz Król Stanisław August Poniatowski. Uczniowie z transparentami, na których widniały słowa „Wolność, Naród, Ojczyzna" zachęcili pozostałych uczestników apelu do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka, a w pięknych utworach jak „Mazurek 3 Maja", „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna", „Rota" i „Polonez 3 Maja" dali wyraz swojego patriotyzmu i znajomości historii Polski.