Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

3.09.2018r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 – 31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

25.01.2019 r.

Klasyfikacja śródroczna

11 – 24 .02.2019 r.

Ferie zimowe

18 .04 – 23 .04. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15-17.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

10-12.04.2019 r.

Egzamin gimnazjalny

14.06.2019 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa

21.06. 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06 – 31 .08 2019 r.

Ferie letnie

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

Szkoła podstawowa i  gimnazjum

02.11.2018 r. 

piątek

02.05.2019 r.

czwartek

10-12.04.2019

3 dni egzaminu gimnazjalnego

15-17.04.2019

3 dni egzaminu ósmoklasisty

 

 TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI (ŚRODY):

 

Data

Godzina

Tematyka

26.09.2018 r.

16.00

Zebranie ogólne. Wybory rady rodziców (klasowych,  szkolnej)

07.11.2018 r.

15.00- 17.00

Dyżur-konsultacje 

19.12.2018 r.

15.00- 17.00

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

30.01.2019 r.

16.00

Wywiadówka – I półrocze   

06.03.2019 r.

16.00

Spotkanie z rodzicami uczniów  klasy 8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum w sprawie  egzaminu.

03.04.2019 r.

15.00- 17.00

Dyżur-konsultacje.

14.05.2019 r. (wtorek)

15.00- 17.00

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostateczny-mi.    Informacja o przewidywanych rocznych ocenach.

  

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOLNEJ W GIMNAZJUM:

 

W terminie  głównym:

10  kwietnia 2019r. (środa)

Część humanistyczna

11 kwietnia 2019r. (czwartek)

Część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019r. (piątek)

Język obcy nowożytny

W terminie dodatkowym:

3 -5 czerwca 2019r

Część humanistyczna,  matematyczno-przyrodnicza, język obcy nowożytny

14 czerwca 2019r.

Ogłaszanie wyników egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019r.

Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

21 czerwca 2019r.

Wydanie zaświadczeń  oraz informacji zdającym

 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

 

W terminie głównym:

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

Język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

Matematyka

17 kwietnia 2019r. (wtorek)

Język obcy nowożytny

W terminie dodatkowym:

3 -5 czerwca 2019r

Język polski, matematyka,   język obcy nowożytny

14 czerwca 2019r.

Ogłoszenie wyników egzaminu

14 czerwca 2019r.

Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

21 czerwca 2019r.

Wydanie zaświadczeń   oraz informacji zdającym