Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Termin Wydarzenie
01.09.2016 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23-31.12.2016 r. Zimowa przerwa świąteczna.
13.01.2017 r. Klasyfikacja śródroczna.
16-29.01.2017 r. Ferie zimowe.
13-18.04.2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

19.04.2016 r.
20.04.2016 r.
21.04.2016 r.

Egzamin gimnazjalny.
14.06.2016r. Klasyfikacja roczna i końcowa.
 23.06.2016 r. Zakonczenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Szkoła podstawowa Gimnazjum
14.10.2016 r. (piątek) 14.10.2016 r.
31.10.2016 r. (poniedzialek) 31.10.2016 r.
2.01.2017 r. (poniedziałek)  2.01.2017 r.
--- 19.04.2017 r.
--- 20.04.2017 r.
---

21.04.2017 r.

02.05.2017 r. (wtorek) 02.05.2017 r.
16.06.2017 r. (piątek) 16.06.2017 r.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Termin Wydarzenie
21.09.2016 r. Zebranie ogólne. Wybory Rady Rodziców (klasowych i szkolnej)
26.10.2016 r. Dyżur - konsultacje. Godz. 15.00-17.00
14.12.2016 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. infromacja o przewidywanych ocenach za I półrocze. Godz. 15.00-17.00
1.02.2017 r.  Wywiadowka I półrocze. Godz. 16.00
29.03.2017 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 3 gimnazjum w sprawie egzaminu. Godz. 16.00

17.05.2017 r. informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach. Godz. 15.00-17.00

 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOLNEJ W GIMNAZJUM

Termin Wydarzenie
W terminie głównym:
19 kwietnia 2017 r. (środa) Część humanistyczna.
20 kwietnia 2017 r. (czwartek) Część matematyczno-przyrodnicza.
21 kwietnia 2017 r. (piątek) język obcy nowożytny.
W terminie dodatkowym:

1 czerwca 2017 r. (czwartek)

Część humanistyczna.
2 czerwca 2017 r. (piątek) Część matematyczno-przyrodnicza.
5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) Jezyk obcy nowożytny. 
16 czerwca 2017 r.  Ogłaszanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
17 czerwca 2017 r.  Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń.
23 czerwca 2017 r.  Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.