Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Termin Wydarzenie
04.09.2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23-31.12.2017 r. Zimowa przerwa świąteczna.
19.01.2018 r. Klasyfikacja śródroczna.
29.01-11.02.2018 r. Ferie zimowe.
29.03-03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04.2018 r.
19.04.2018 r.
20.04.2018 r.

Egzamin gimnazjalny.
15.06.2018 r. Klasyfikacja roczna i końcowa.
 22.06.2018 r. Zakonczenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Szkoła podstawowa Gimnazjum
02.01.2018 r.  02.01.2018 r.
02.05.2018 r.  02.05.2018 r. 
04.05.2018 r.  04.05.2018 r. 
01.06.2018 r. 01.06.2018 r.
18.04.2018 r. 18.04.2018 r.
19.04.2018 r.

19.04.2018 r.

20.04.2018 r. 20.04.2018 r.
21.06.2018 r. 21.06.2018 r.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Termin Wydarzenie
27.09.2017 r. Zebranie ogólne. Wybory Rady Rodziców (klasowych i szkolnej)
08.11.2017 r. Dyżur - konsultacje. Godz. 15.00-17.00
14.12.2017 r. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. infromacja o przewidywanych ocenach za I półrocze. Godz. 15.00-17.00
24.01.2018 r.  Wywiadowka I półrocze. Godz. 16.00
21.03.2018 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 3 gimnazjum w sprawie egzaminu. Godz. 15.00-17.00

09.05.2017 r. informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach. Godz. 15.00-17.00

 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI SZKOLNEJ W GIMNAZJUM

Termin Wydarzenie
W terminie głównym:
18 kwietnia 2018 r. (środa) Część humanistyczna.
19 kwietnia 2018 r. (czwartek) Część matematyczno-przyrodnicza.
20 kwietnia 2018 r. (piątek) język obcy nowożytny.
W terminie dodatkowym:

04 czerwca 2018 r. (czwartek)

Część humanistyczna.
05 czerwca 2018 r. (piątek) Część matematyczno-przyrodnicza.
06 czerwca 2018 r. (poniedziałek) Jezyk obcy nowożytny. 
15 czerwca 2018 r. (piątek) Ogłaszanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
15 czerwca 2018 r. (piątek) Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń.
22 czerwca 2018 r. (piątek) Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.