Podsumowanie działań prowadzonych w ramach NPRCZ

W grudniu 2018 roku zakończyły się działania realizowane w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Węglówce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkoła na zakup nowości do biblioteki mogła przeznaczyć 5000 zł, z czego 1000 zł to wkład własny. Za kwotę tę udało się zakupić 418 pozycji w tym 135 sztuk (32%) lektur, co stanowi ogromne wsparcie dla zasobów biblioteki szkolnej. Z listami książek zakupionych dla najmłodszych oraz dla starszych dzieci można się zapoznać na naszej stronie w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

image001   image002   image003 

 W ramach projektu, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o przyznanej dotacji, jego szkolni koordynatorzy oraz nauczyciele i uczniowie podjęli się różnych działań, mających na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projektem objęto wszystkich uczniów naszej szkoły (uczęszczających do SP w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019).

Na początku, biorąc pod uwagę propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych, stworzyliśmy listę książek proponowanych do zakupu. Lista została zaprezentowana i zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Zmieniono regulamin pracy biblioteki szkolnej, dostosowując go do potrzeb uczniów, m.in. poprzez umożliwienie wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji szkolnych.
Na wszystkich etapach trwania programu biblioteka szkolna współpracowała z Gminną Biblioteką Publiczną w Korczynie oraz Krośnieńską Biblioteką Publiczną. W ramach tej współpracy: konsultowano się w sprawie najbardziej popularnych wśród dzieci tytułów książek i serii wydawniczych w celu uzupełnienia listy zakupów; podczas lekcji bibliotecznych zapoznano uczniów z katalogami bibliotek publicznych w Krośnie i Korczynie; wywieszono informację o godzinach otwarcia najbliższych bibliotek publicznych; wymieniano informacje o organizowanych wydarzeniach czytelniczych, uczniowie brali udział w zaproponowanych przez biblioteki konkursach: „Jesienne drzewo", „Herbert w obrazach" 

http://zsweglowka.pl/index.php/homepage/rok-szkolny-2018-2019/256-herbert-w-obrazach-wyroznienie-dla-magdy.html

image004   image005

We wrześniu podczas pierwszego zebrania z rodzicami wyświetlono i omówiono prezentację multimedialną „Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży". Ponadto krótka informacja na ten temat pojawiła się w ramach ankiety dla rodziców na etapie planowania zakupów.

W ramach programu poszczególne klasy zrealizowały 11 projektów edukacyjnych.

 1. „Jesień idzie z klasą I" - Dzieci z klasy pierwszej zapoznały się ze szkolną biblioteką. Następnie wysłuchały wierszy czytanych przez nauczyciela. Wybranych fragmentów nauczyły się na pamięć. Uczniowie przygotowali program pt.: „Jesień idzie z kl. I", który zaprezentowali z okazji pasowania na ucznia kl. I. Podczas uroczystości recytowali i inscenizowali wiersze o jesieni, śpiewali piosenki, rozwiązywali zagadki o postaciach z bajek.

  image006

 2. „W magicznym świecie bajek" – drugi projekt realizowany przez pierwszoklasistów. Dzieci codziennie słuchały ze zrozumieniem bajki czytanej przez nauczyciela. Czytanie trwało 10 minut i nagradzane było naklejką, którą dzieci wklejały do mini – albumu. Następnie pierwszoklasiści zorganizowali w klasie kącik swoich ulubionych bajek. Projekt zakończył się przygotowaniem inscenizacji „Czerwony Kapturek" i zaprezentowaniu jej w Domu Dziennej Opieki Senior – Wigor w Korczynie.

  image007 1

 3. „Zaczarowana kraina książek" – projekt klasy 2 składał się z kilku etapów, które miały na celu przybliżenie uczniom zaczarowanej krainy książek. Pierwszym z nich była wizyta w szkolnej bibliotece i uczestnictwo w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. 28 września 2018 roku – uczniowie klasy 2 słuchali „Bajek" Jana Brzechwy czytanych przez nauczyciela. Następnie dzieci przygotowały inscenizację: „Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na ziemi" (akademia okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprezentowana społeczności szkolnej). Kolejnym etapem był wyjazd do Gminnej Biblioteki w Korczynie – zapoznanie się księgozbiorem i zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych. Chcąc pokazać jak ciekawy może być świat książek, drugoklasiści postanowili też poczytać przedszkolakom, włączając się w akcję „Głośne czytanie ze Słodziakami"

  image008

 4. „Mój przyjaciel miś" – projekt klasy 3 rozpoczął się od wizyty w bibliotece, gdzie uczniowie zapoznali się z książkami, których bohaterami są pluszowe misie. Każdy uczeń wybrał jedną z nich i przygotował się do jej prezentacji poprzez czytanie bądź recytację wybranych fragmentów książek młodszym kolegom. W kolejnych dniach dzieci zapoznały się z historią pluszowego misia, poprzez poszukiwanie informacji w różnych źródłach. Dużą frajdą była lekcja kodowania i zabawy ruchowe przy piosenkach związanych z misiami. Finałem projektu było przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym i postaci misia jako FOTOBUDKI, w której mógł się sfotografować każdy uczeń w szkole.

  image009   image010
 5. „Nasza Niepodległa"- drugi projekt klasy 3. Uczniowie postanowili włączyć się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci wraz z opiekunem wybrały się do biblioteki, gdzie wyszukiwały w książkach informacje o symbolach narodowych, poezję niepodległościową i związanych z tym tematem piosenek oraz muzyki, do której mogłyby zatańczyć taniec. Wybór uczniów padł na melodię z filmu „Polskie drogi" Andrzeja Kurylewicza. Trzecioklasiści z zapałem uczyli się wierszy, piosenek i kroków tańca. W międzyczasie przygotowali gazetkę związaną z 11 listopada. Efekty swojej pracy, wyjątkowe przedstawienie słowno-muzyczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczniowie zaprezentowali emerytom z Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor w Korczynie. Dzieci swoim występem wzruszyły seniorów do łez, a w ramach podziękowań zostały nagrodzone słodkim poczęstunkiem. Taniec został pokazany również podczas środowiskowych obchodów rocznicy „100 lat Niepodległej".

  image011   image012
 6. „Baśniowe zagadki i rebusy" – uczniowie klasy 4 zapoznali się z baśniami w szkolnej bibliotece, wybrali swego ulubionego bohatera, a następnie układali zagadki o poszczególnych postaciach. Kolejne dni poświęcili na projektowanie strojów dla wybranych przez siebie bohaterów oraz przygotowanie rebusów, puzzli i zadań związanych z baśniowymi postaciami. Materiały te czwartoklasiści wykorzystali na zakończenie projektu, które polegało na przeprowadzeniu konkursu dla uczniów klas 0-3. Dzieci poprzebierane za baśniowe postacie prezentowały ułożone przez siebie zagadki i bawiły się z młodszymi kolegami przy przygotowanych zadaniach.

  image013   image014
 7. „Famous inventors in history" – projekt klasy 5. Zadaniem uczniów było wyszukanie w księgozbiorze biblioteki książek w języku angielskim, prezentujących sylwetki słynnych wynalazców. Następnie piątoklasiści przygotowali prace plastyczne w postaci dwujęzycznych (polsko – angielskich) plakatów oraz uzupełnili je o odpowiednie elementy graficzne. Swoje prace prezentowali najpierw przed społecznością klasową, a później zorganizowali wystawę na korytarzu szkolnym.

  image015   image016
 8. "Famous people around us" - projekt klasy 6. Uczennice wyszukały w księgozbiorze biblioteki książek w języku angielskim, prezentujących sylwetki słynnych ludzi. Następnie przygotowały prace plastyczne w postaci dwujęzycznych (polsko – angielskich) plakatów. Swoje prace zaprezentowały najpierw klasie, a później w formie wystawy na korytarzu szkolnym.

  image017   image018

 9. "Herbert w obrazach" –projekt klasy 7 zakładał współpracę z biblioteką publiczną w Krośnie i był odpowiedzią na ogłoszony przez nią konkurs. Uczniowie czytali i interpretowali dostępne w bibliotece wiersze Z. Herberta. Następnie, wybraną przez siebie techniką, wykonali prace plastyczne inspirowane twórczością poety. Zorganizowali wystawę „Herbert w obrazach" i wyeksponowali ją na forum szkoły. Najciekawsze prace zostały wysłane do organizatora konkursu.

  image019   image020
 10. „Jestem bohaterem książki" – Uczniowie klasy 8 zapoznali się z księgozbiorem biblioteki i wybrali pozycje czytelnicze do realizacji projektu. Przygotowali w formie graficznej informacje na temat bohaterów, w których chcieliby się wcielić. Następnie wspólnie wykonali plakat: „Jestem bohaterem książki" i umieści li go na korytarzu szkolnym.

  image021   image022
 11. „Taniec w literaturze szkolnej biblioteki" – Klasa III gimnazjum wyszukała w księgozbiorze biblioteki pozycje, w których pojawia się motyw tańca. Uczniowie przygotowali gazetkę informacyjną na temat wyszukanych utworów i zaprezentowali ją na szkolnym korytarzu. Gimnazjaliści inspirowani opisanym w „Panu Tadeuszu" polonezie przygotowali własny układ tańca. Jako efekt końcowy projektu zaprezentowali go przed społecznością szkolną oraz gośćmi obecnymi na Sejmiku Ekologicznym „Kochasz ojczyznę – kochaj przyrodę".

  image023   image024

Ponadto w szkole zorganizowano:

 • „Środowiskową akcję głośnego czytania" zakończoną konkursem przeprowadzonym w ramach Pikniku Rodzinnego. Uczniowie codziennie przez miesiąc słuchali głośnego czytania książek wybranych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a następnie uczestniczyli w dwóch etapach konkursów klasowym i szkolnym. Finał akcji został przeprowadzony podczas Pikniku Rodzinnego z udziałem rodziców i obecnych gości. Szczegółowy opis akcji w oddzielnym artykule dostępnym na naszej stronie: 
  http://zsweglowka.pl/index.php/homepage/rok-szkolny-2017-2018/242-final-srodowiskowej-akcji-czytelniczej-prowadzonej-w-ramach-nprcz.html

  image025   image026

 • „Skrzydlate cytaty" akcja, w ramach której na szkolnych korytarzach pojawiło się około 50 cytatów promujących czytelnictwo. Kartki z cytatami rozwieszone były od maja 2018 roku i mamy nadzieję, że skłoniły uczniów, rodziców pracowników szkoły oraz odwiedzających placówkę gości do chwilowej refleksji.

  image027   image028

 • Gminny Konkursu Ortograficzny „Bajkowe postacie w ortografii". W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I – III z terenu całej Gminy Korczyna. Konkurs miał za zadanie propagować ideę dbałości o piękno ojczystego języka. W tegorocznej edycji posłużono się tekstem, który miał przybliżyć bajkowe postacie i zachęcić uczestników do bliższego zapoznania się z nimi podczas samodzielnej lektury. Książkowe nagrody również miały za zadanie propagować czytelnictwo.
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Konkurs organizowany przez szkolną bibliotekę miał za zadanie przybliżyć uczniom postać wybitnego człowieka, patrona szkoły. Uczniowie mieli okazję zobaczyć zbiory książkowe poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi dostępne w bibliotece szkolnej.
 • Wyjazd uczniów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Celem wyjazdu było pokazanie dzieciom dużej biblioteki znajdującej się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Uczniowie zapoznali się z dostępnymi w bibliotece zbiorami oraz katalogami. Wzięli udział w zorganizowanych na miejscu zabawach.

  image029   image030

 • „Starsi uczniowie czytają młodszym" – akcja, w ramach której uczniowie głośno czytali książki najmłodszym kolegom. Czytając książkę Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na Leśnej Polanie czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków", szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Gangu Słodziaków.

  image031

 • „Kiermasze taniej książki" – odbywały się dwukrotnie przy współpracy z wydawnictwami: „Tuliszków", „Drugi Tom", Księgarnią „U Jacka". Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli możliwość kupienia książek zaproponowanych przez wymienione wyżej wydawnictwa. Mamy nadzieję, że wszystkie zakupione pozycje pozwoliły na spędzenie czasu przy lekturze w rodzinnym gronie.
 • Szkolne uroczystości promujące czytelnictwo. W obrębie tego zadania Samorząd Uczniowski przygotował zabawy i konkursy przeprowadzając „Bajkowy pierwszy dzień wiosny" oraz akcję „Mikołaj czyta dzieciom"

 

Chociaż za otrzymaną kwotę nie udało się kupić wszystkich książek, jakie życzylibyśmy sobie posiadać w szkolnej bibliotece, to i tak udało się pozyskać sporo tytułów, godnych polecenia, takich, które cieszą się współcześnie dużym zainteresowaniem. Uczniowie wchodząc do biblioteki szkolnej, kierują się bezpośrednio do półki z nowościami i chętnie je wypożyczają. Wyliczając korzyści płynące z realizacji NPRCZ, wspomnieć należy, że:

 • dzięki programowi biblioteka wzbogaciła się w książki, na które bez dotacji nie mogłaby sobie pozwolić;
 • z zasobów biblioteki zaczęli częściej korzystać uczniowie starsi, w celu wypożyczenia innych książek niż lektury obowiązkowe;
 • uczniowie mają możliwość realizować podstawę programową w oparciu o nowo zakupione lektury w ciekawszej, bardziej barwnej odsłonie graficznej, co zachęca do czytania;
 • biblioteka ma możliwość wdrażać w czytelnictwo dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla których nie było do tej pory atrakcyjnych tytułów. Dzieci te chętnie i często korzystają z biblioteki;
 • rodzice uczniów z klas młodszych w celu wypożyczenia książek nie muszą za każdym razem udawać się do oddalonej o kilka kilometrów biblioteki publicznej. Łatwiejszy dostęp do książek sprzyja rozwojowi zainteresowań czytelniczych.
 • dzięki nowemu księgozbiorowi biblioteka ma możliwość organizacji różnych wydarzeń czytelniczych;
 • zasoby biblioteki mogą pomóc uatrakcyjnić proces dydaktyczny.