Sukces gimnazjalisty z Węglówki w konkursie fizycznym

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań, motywowanie do uczenia się, rozwijanie umiejętności, stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Konkurs z poszczególnych przedmiotów ma trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki.

Do tegorocznego konkursu z fizyki w Gimnazjum w Węglówce przygotowywał się Kamil Wajda uczeń klasy drugiej pod kierunkiem nauczyciela Edwarda Wołczańskiego. Do etapu rejonowego zwanego etapem prawdy, który odbył się w Krośnie, Kamil zakwalifikował się bez żadnego problemu. Wynik jaki osiągnął w tym etapie był bardzo dobry ponieważ zajął miejsce dające kwalifikację do etapu wojewódzkiego. Należy podkreślić że do etapu wojewódzkiego z całego województwa zostało zakwalifikowanych 80 osób.

 Etap wojewódzki konkursu odbył się 22 lutego br. w Rzeszowie. Wynik końcowy okazał się również bardzo dobry ponieważ Kamil uzyskał tytuł finalisty konkursu fizycznego. Biorąc pod uwagę, że Kamil jest w klasie drugiej uzyskany wynik należy uznać za znakomity. Gratulujemy Kamilowi osiągniętego wyniku, oraz życzymy aby w następnym roku szkolnym sięgnął po tytuł laureata a jest to bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę aktualnie zdobytą wiedzę i doświadczenie.