Sukces gimnazjalistek z Węglowki

1 kwietnia 2014r. uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum w Węglówce reprezentowali naszą szkołę w VIII Powiatowym Konkursie Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie. Rywalizowali w nim uczniowie z 12 szkół gimnazjalnych z Krosna i okolic.

Konkurs składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie uzupełniali test składający się z 35 pytań dotyczących życia i działalności Ignacego Łukasiewicza, następnie przedstawiali prezentację multimedialną na temat: Powstanie i rozwój przemysłu naftowego na Podkarpaciu przygotowaną w ramach konkursu. Drużyna z Gimnazjum w Węglówce w składzie: Magdalena Niemiec (kl.II), Katarzyna Kowalska (kl. II) oraz Kamila Mandela (kl.I) zajęła I miejsce w tegorocznej edycji konkursu.
Świetny rezultat był wynikiem systematycznej pracy gimnazjalistek nad pogłębianiem wiedzy o działalności charytatywnej i patriotycznej wynalazcy lampy naftowej, prekursora przemysłu naftowego na Podkarpaciu i - Ignacego Łukasiewicza. Ponadto udział w konkursie powiatowym był doskonałą okazją do promocji naszej szkoły i miejscowości w środowisku lokalnym. W prezentacji o przemyśle naftowym uczennice przypomniały postać Keitha Nelsona- założyciela kopalni ropy naftowej w Węglówce oraz zaprezentowały zdjęcia sztandaru naszej szkoły, urządzeń do przepompowywania ropy naftowej, które są nieodłącznym elementem krajobrazu Węglówki.
Warto przypomnieć, że Ignacy Łukasiewicz jest patronem Szkoły Podstawowej w Węglówce i już od najmłodszych lat uczniowie poznają postać tego wybitnego Polaka na godzinach z wychowawcą, podczas akademii szkolnych z okazji Dnia Patrona oraz szkolnego konkursu wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Sukces gimnazjalistek utwierdził nas w przekonaniu, że warto popularyzować wśród uczniów ducha zdrowej rywalizacji, kreatywności, inwencji twórczej, ponieważ wzmacniamy w nich poczucie własnej wartości. Wszystkie te działania zaowocowały sukcesem. Gratulujemy uczennicom zwycięstwa w konkursie! Trzymamy kciuki za kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym.