Super Ortografuś w Szkole Podstawowej w Węglówce

Tradycją naszej szkoły stały się organizowane corocznie konkursy ortograficzne. Ideą konkursu jest rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy
i umiejętności ortograficznych.
W tym roku szkolnym stało się to 17 maja 2017r. Do ortograficznej rywalizacji przystąpiło 14 uczniów z pięciu szkół z terenu gminy Korczyna. Pięcioro z kl. 2 i dziewięcioro z kl. 3. Czas na wykonanie wszystkich zadań wynosił 60 minut, maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 52 pkt.
Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Każdy nich lubi współzawodniczyć z innymi- nawet jeśli jest to "ortograficzne łamanie głowy".

 

Uczestnicy nie piszą dyktanda, tylko rozwiązują różnorodne zadania testowe. W teście dzieci poprawiają celowo zrobione błędy w tekście , rozwiązują krzyżówki, muszą wykazać się umiejętnością określenia zasady ortograficznej, wstawić brakująca trudność ortograficzną do wyrazu. Każde zadanie, w odróżnieniu od dyktanda, wykonują w swoim tempie, mogą wracać do poprzednich poleceń, mają czas na zastanowienie się. Testy są zróżnicowane dla poszczególnych klas i nie takie łatwe. Roi się w nich od pułapek, bo przecież mają one wyłonić mistrza. Musimy pamiętać, że rywalizują ze sobą najlepsi uczniowie.

A oto wyniki tegorocznego konkursu:

  • I miejsce Ewa Gaj ze Szkoły Podstawowej w Iskrzyni
  • II miejsce Mikołaj Prajsnar ze Szkoły Podstawowej w Korczynie
  • III miejsce Nikola Nycz ze Szkoły Podstawowej w Krasnej
  • Wyróżnienie Rafał Wołtosz ze Szkoły Podstawowej w Korczynie
  • Wyróżnienie Dawid Korona ze Szkoły Podstawowej w Korczynie

Za zdobyte miejsca uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy również pamiątkowe dyplomy i długopisy.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy i zapraszamy na przyszły rok.