Sukcesy historyka z Gimnazjum w Węglówce

W dniu 18 marca w PCEN w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu odbył się wojewódzki finał IX Edycji Konkursu Historycznego "Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795- 1989 " zorganizowany m.in. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Muzeum Wojska Polskiego. W zmaganiach konkursowych wziął udział uczeń klasy III Gimnazjum ZS w Węglówce Karol Oberc, awansując do eliminacji rejonowych a następnie do finału wojewódzkiego. Warto nadmienić, iż jako jedyny reprezentował w Tarnobrzegu powiat krośnieński. Końcowe wyniki pozwoliły Karolowi na uzyskanie tytułu finalisty. Jest to jego bardzo duży sukces, gdyż udział w konkursie wymagał od uczestników wiedzy znacznie wykraczającej poza podstawę programową, znajomości kilku publikacji popularnonaukowych z zakresu tematyki konkursu a także malarstwa i filmów historycznych.

 To nie pierwszy sukces ucznia z ZS w Węglówce. W ubiegłym roku Karol zajął drugie miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu ?W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939- 1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków" zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej
i awansował do finału ogólnopolskiego. Praca finałowa na temat wojennych losów babci Marii dała mu możliwość otrzymania tytułu ogólnopolskiego finalisty i udział w uroczystym podsumowaniu konkursu 2 kwietnia 2012 roku w teatrze Kamienica w Warszawie. 27 września 2012 roku Karol Oberc zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie Historii XX wieku. Konkurs zorganizowany pod patronatem starosty Krośnieńskiego odbył się w Zespole Szkół w Odrzykoniu w 72 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tu również uczeń naszego gimnazjum musiał wykazać się szeroką wiedzą historyczną , której podstawa programowa dla gimnazjum niestety nie obejmuje (Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne w czasie II wojny światowej). Sukcesy Karola to przede wszystkim efekt jego dużego zainteresowania historią ojczyzny i ogromnej pracy nad rozwijaniem własnych pasji, co zasługuje na szczególne podkreślenie. Serdecznie gratulujemy!