Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

SZKOŁA W WĘGLÓWCE ? SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE.

Od wielu lat działania dydaktyczno ? opiekuńcze szkoły w Węglówce skłaniały się ku ekologii. Działalność Koła Ekologicznego, Sejmiki Ekologiczne, udział uczniów w różnych konkursach, realizacja trzech programów autorskich, ekologiczno ? wychowawczych przybliżały dzieciom problem poszanowania zdrowia swojego i drugiego człowieka, rozwijały wrażliwość na otaczającą przyrodę. Aby poszerzać wiedzę w tym zakresie i uatrakcyjnić formy działalności, szkoła złożyła wniosek o przyjęcie jej do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła promująca zdrowie działa na rzecz zdrowia, wykraczając poza swoje mury, czyli nie tylko edukuję uczniów i nauczycieli, lecz współdziała z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Istotą szkoły promującej zdrowie jest intensyfikacja tego, czego nauczono w ramach edukacji zdrowotnej przez wspierające działanie szkoły, rodziny, społeczności w której dziecko żyje. Jeśli to czego dziecko uczy się w klasie, nie jest zbliżone do tego, co widzi i stosuje w szkole, domu i swym otoczeniu, to cała wiedza jest niewiarygodna i nie ma wpływu na młodego człowieka.

Dlatego też , aby działania szkoły  dawały jak najlepsze efekty, zachęcamy do współpracy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Dzięki ankietom, które przeprowadzamy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wyłaniamy problemy, nad którymi następnie wspólnie pracujemy.

Poniżej przedstawiamy zadania, jakie szkoła zaplanowała w trakcie realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Zadania na rok szkolny 2005/2006 w ramach Szkoły Promującej Zdrowie - ?Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz"

1. Zorganizowanie